ฟรีเกมป้องกันหอ

เก็บศัตรูของคุณที่จะได้รับไปด้านอื่น ๆ โดยการวางอาคารป้องกันบนเส้นทางของพวกเขา ดีเกม!

การออกเสียง 21
สำหรับ 18
จุดด้อย 3
หมายเหตุ 85%
9