بازی-برج-دفاع-با-بالن-رنگ-bloons-دفاع-در-برج-3

بالن های مدار را با قرار دادن اشیاء مانند توپ یخ، بمب، ناخن، چسب ... در این دوره است.

رای گیری 15
برای 12
منفی 3
توجه داشته باشید 80%
9